Για παραγγελίες εντός Αττικής η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με φορτηγά της εταρείας μας.

Για παραγγελίες εκτός Αττικής η εταρεία μας αναλαμβάνει δωρεάν την παράδοση στην έδρα της μεταφορικής εταιρείας της επιλογής σας, με την προϋπόθεση αυτή να βρίσκεται εντός λεκανοπεδίου Αττικής.