ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΙΚΡΟ

’60x60x1.5′

179,80

LIGHTING 60x60x1.5
Dimensions 1.5 × 60 × 60 cm