ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΡΑΤΤΑΝ FEI

’82x81x71′

508,40

FEI CHAIR 82x81x71
Διαστάσεις 71 × 82 × 81 cm