ΡΟΤΟΝΤΑ 130cm

‘130x130x75’

793,60

ROUND DINING TABLE 130x130x75
Διαστάσεις 75 × 130 × 130 cm